top of page

แฟบริคซ์ช่วยคุณประหยัดน้ำมันได้อย่างไร ?


แฟบริคซ์ช่วยคุณประหยัดน้ำมันได้อย่างไร ?
แฟบริคซ์ช่วยคุณประหยัดน้ำมันได้อย่างไร ?

ไฟฟ้า น้ำมัน และ อากาศเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจุดระเบิดเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะดูดอากาศเข้าไปเพื่อจุดระเบิด ซึ่งอากาศเข้านั้นสำคัญมาก หากเครื่องยนต์ได้รับอากาศเข้าได้ตามที่ต้องการ ก็จะทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่ออากาศเข้ามากขึ้น ทำให้มีแรงอัดเพิ่มขึ้น การจุดระเบิดแรงขึ้น จึงช่วยอัตราเร่งที่ดีขึ้น เร่งแซงง่าย โดยที่ใช้น้ำมันเพียงเท่าเดิม และไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์แต่อย่างใด

ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงว่าจะมีผลอะไรต่อรถยนต์หรือไม่ เนื่องจากในท่ออากาศเข้าจะมีเซนเซอร์วัดปริมาณอากาศ เซนเซอร์เหล่านี้จะส่งข้อมูลเข้าไปยังกล่อง ECU (ระบบควบคุมสมองกล) เพื่อปรับการจ่ายน้ำมันให้เหมาะสม เมื่ออากาศเข้ามากขึ้นเซนเซอร์ก็จะคำนวณการจ่ายน้ำมันเอง ซึ่งเป็นการคำนวณโดยระบบอัตโนมัติของรถยนต์

แฟบริคซ์ช่วยคุณประหยัดน้ำมันได้อย่างไร ?

กรองอากาศแฟบริคซ์ ถูกออกแบบมาให้อากาศไหลผ่านได้ดีขึ้นกว่ากรองเดิม ซึ่งช่วยให้เครื่องยนต์ได้รับอากาศเข้าไปเผาไหม้ได้เต็มที่ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ จึงทำให้วิ่งได้ระยะทางมากขึ้น แต่ใช้นํ้ามันเท่าเดิม ช่วยคุณประหยัดน้ำมันได้ถึง 5-10% และยังช่วยรักษาเครื่องยนต์เนื่องจากการเผาไหม้ที่บริสุทธ์และลดอณูที่ตกค้าง ทำให้กระบอกสูบ และเครื่องยนต์สะอาด สามารถช่วยลดควันดำได้แฟบริคซ์จะเป็นผู้รักษาเครื่องยนต์ให้คุณเอง

Featured Posts
กรุณากลับมาใหม่ภายหลัง
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page