top of page
น้ำยาล้างกรองอากาศ

FABRIX AIR FILTER CLEANSER

น้ำยาล้างกรองอากาศแฟบริคซ์

     การล้างกรองอากาศของคุณถือเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อไรก็ตามที่สิ่งสกปรกฝังตัวเข้าไปในกรองอากาศ เป็นสาเหตุทำให้อากาศไหลผ่านได้ไม่สะดวก

     น้ำยาล้างกรองอากาศแฟบริคซ์จะช่วยล้างสิ่างสกปรกออกจากกรองอากาศ ให้กรองอากาศของคุณดูเหมือนใหม่อีกครั้ง

FABRIX AIR FILTER COATING

น้ำยาเคลือบกรองอากาศแฟบริคซ์

     น้ำมันสูตรผสมพิเศษของ Fabrix สำหรับเคลือบกรองอากาศหลังจากผ่านการล้างด้วยน้ำยาล้างมาแล้ว

     ปกป้องม่านกรองอากาศและ เครื่องยนต์จากฝุ่น สิ่งสกปรกและทำให้อากาศไหลผ่านได้เต็มที่

bottom of page