FABRIX AIR FILTER CLEANSER

น้ำยาล้างกรองอากาศแฟบริคซ์

     การล้างกรองอากาศของคุณถือเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อไรก็ตามที่สิ่งสกปรกฝังตัวเข้าไปในกรองอากาศ เป็นสาเหตุทำให้อากาศไหลผ่านได้ไม่สะดวก

     น้ำยาล้างกรองอากาศแฟบริคซ์จะช่วยล้างสิ่างสกปรกออกจากกรองอากาศ ให้กรองอากาศของคุณดูเหมือนใหม่อีกครั้ง

FABRIX AIR FILTER COATING

น้ำยาเคลือบกรองอากาศแฟบริคซ์

     น้ำมันสูตรผสมพิเศษของ Fabrix สำหรับเคลือบกรองอากาศหลังจากผ่านการล้างด้วยน้ำยาล้างมาแล้ว

     ปกป้องม่านกรองอากาศและ เครื่องยนต์จากฝุ่น สิ่งสกปรกและทำให้อากาศไหลผ่านได้เต็มที่

Small Heading

Product

Air Filter

Cabin Air Filter

Universal Filter

Cleaning Kits

Car Shield

Premium Items

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • line
  • email

FABRIX®  Copyright © 2016 Plumage Co.,Ltd. All Rights Reserved.

FABRIX eco air filter ไส้กรองอากาศผ้าแต่งรถยนต์แฟบริคซ์ logo โลโก้