top of page

FABRIX T-SHIRT

เสื้อยืดแฟบริคซ์

เสื้อยืดแฟบริคซ์ถูกออกแบบส่วนผสมจากธรรมชาติ จึงไม่ระคายเคือง ไม่สามารถใช้เทคนิคแบบรีดซึมได้

เนื้อผ้ามีความคงตัวสูง ( ยับง่ายกว่าใยสังเคราะห์)

ส่วนผสมจากธรรมชาติ

สามารถใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพแบบรีดซีมได้

การถ่ายเทอากาศได้ดี

bottom of page