top of page

อายุการใช้งานยาวนาน

ล้างทำความสะอาดง่าย

เพียงฉีดแชมพูแล้วตากแห้ง

ช่วยให้อัตราเร่งดีขึ้น

กรองแอร์แฟบริคซ์ถูกออกแบบมาให้สามารถล้างทำความสะอาดได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกรองอากาศ

UNIVERSAL AIR FILTER

กรองเปลือยรถยนต์

สีสันสวยงาม เหมาะแก่การแต่งรถ

bottom of page