top of page

วิธีล้างกรองอากาศง่ายๆ ด้วยตัวเองใน 5 ขั้นตอน

FABRIX eco air filter ไส้กรองอากาศผ้าแต่งรถยนต์แฟบริคซ์

EASY MAINTEMANCE

ทำความสะอาดง่ายเพียง 5 ขั้นตอน

 

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการดูแลกรองอากาศได้ที่ด้านล่างนี้

bottom of page